Tips

Handige tips waarmee u problemen kunt voorkomen.

Elektra

 • Laat uw elektriciteitsinstallatie periodiek controleren door een vakman. Sluit hiervoor eventueel een contract af.
 • Is uw caravan of chalet voorzien van een aardlekschakelaar? Zo nee, dan kunt u er een laten installeren.
 • Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van elektrische toestellen onbedekt blijven om oververhitting te voorkomen.
 • Wees met name in de badkamer voorzichtig met elektra. Gebruik hier bijvoorbeeld geen verlengsnoeren.
 • Als een stekker niet in een stopcontact past, is dat gedaan voor uw veiligheid. Probeer hem niet passend te maken.

Gas

 • Laat werkzaamheden aan gasinstallaties en gastoestellen over aan een vakman.
 • Laat de installatie een keer per 1 of 2 jaar door een vakman controleren.
 • Ruikt u gas? Sluit dan de hoofdkraan, open deuren en ramen en doe geen lampen of elektrische toestellen aan of uit.
 • Zorg vooral in ruimtes waar gas verbrand wordt voor doeltreffende ventilatie.

Koolmonoxide

 • Wanneer er onvoldoende zuurstoftoevoer voor een verbrandingstoestel is, vindt onvolledige verbranding plaats. Daardoor komt het uiterst giftige en reukloze koolmonoxide vrij met alle gevaren van dien.

Brandveiligheid

 • Installeer (optische) rookmelders. Of liever nog: een rookmelder in elke ruimte. Vervang de batterijen tijdig. Rookmelders werken niet goed bij een openstaand raam of ventilatiegat (rook wordt weggeblazen), in heel koude of hete ruimtes of in de badkamer of keuken (rookmelder reageert op condensatiedamp). Optische rookmelders reageren vooral op rook en gaan doorgaans eerder af bij beginnende brand.
 • Houd rookmelders stofvrij voor een goede werking. Maak ze regelmatig schoon.
 • Spots en halogeenlampen kunnen erg heet worden. Installeer ze in een brandveilige omgeving.
 • Kortsluiting in het elektriciteitsnet is een veel voorkomende oorzaak van brand. Laat uw elektriciteitsnet regelmatig door een vakman of keuringsbedrijf controleren.
 • Let bij het plaatsen van elektrische apparaten (koelkast, elektrische kachels e.d.) op de juiste minimale afstand tot de muur. Dit om oververhitting te voorkomen.
 • Laat bij het koken het gas nooit aanstaan als u de keuken verlaat.

Rookmelders

 • Vaak kunnen slachtoffers van brand voorkomen worden door een eenvoudige rookmelder (ook wel brandmelder genoemd). Een rookmelder slaat alarm na detectie van rookdeeltjes. In caravans of chalets kunnen losse rookmelders gebruikt worden.

 

z001

THINCLA - Einsteinstraat 6 - 5756 AX Vlierden - [T]++31 (0)6-52602901 - [F]++31 (0)84-8390688 - [E] info@thincla.eu